Badania nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej

Standardem diagnostycznym nietolerancji pokarmowej jest wywiad kliniczny obejmujący m.in. zapis żywieniowy, na podstawie którego wyłącza się reaktywne produkty i obserwuje się zmiany obrazu klinicznego u pacjenta.

Rozpoznanie nietolerancji pokarmowej nie przysparza większych problemów, jeżeli reakcja jest natychmiastowa i gwałtowna, jak ma to miejsce w  przypadku nietolerancji o podłożu nieimmunologicznym np. nietolerancji laktozy lub nietolerancji o podłożu immunologicznym np. z udziałem przeciwciał IgE.

Jednak w przypadku, gdy objawy mają charakter mniej specyficzny i są oddalone w czasie, jak ma to miejsce w przypadku nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej, intuicyjne dochodzenie przez pacjenta do produktów wywołujących nietolerancję jest żmudne i długotrwałe. A w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Dlatego wybór odpowiedniego badania laboratoryjnego lub ambulatoryjnego jest kluczowym elementem w diagnostyce opóźnionych reakcji na pokarmy.

Badania nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej to nowoczesne narzędzia o wysokiej wartości diagnostycznej, stanowiące istotny element postępowania klinicznego. Celem prowadzenia diagnostyki nadwrażliwości pokarmowej typu III zawsze powinno być trafne rozpoznanie pokarmu wywołującego reakcję. Wyselekcjonowane grupy pokarmów zebrane w panele  FoodDetective™ pozwalają na dostosowanie badania do indywidualnych potrzeb pacjenta i prowadzonej terapii.