Wiztya kontrolna

Spotkanie obejmuje:

  • każdorazowo pomiar obecnej masy ciała w celu kontroli realizacji założonych efektów dietoterapii
  • każdorazowo ponowną analizę składu ciała: pomiar zawartości tkanki tłuszczowej, wody metabolicznej oraz innych parametrów masy ciała oraz interpretację w odniesieniu do poprzednich pomiarów
  • ponowne rozpisanie kolejnego jadłospisu (na życzenie pacjenta)
  • ewentualna korekta obecnego jadłospisu w przypadku takiej konieczności lub sugestii pacjenta (nie więcej niż 30% dokonanych zmian w korygowanym jadłospisie)

Częstotliwość kolejnych wizyt kontrolnych pozwalająca na stałe i dokładne monitorowanie postępów wskazana jest średnio co 2 tygodnie.

Przewidywany czas spotkania: 15 minut.