Leczenie nietolerancji pokarmowej

Najskuteczniejszą i jedyną metodą leczenia każdego rodzaju nietolerancji pokarmowej jest wykluczenie z jadłospisu pacjenta produktów będących  jej przyczyną. Prawidłowo skonstruowana dieta eliminacyjna powinna być dostosowywana indywidualnie do potrzeb pacjenta, czyli uwzględniać jego wiek, rodzaj pokarmu oraz współistniejące choroby.

W przypadku nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej okres eliminacji nietolerowanych produktów jest uzależniony od nasilenia reakcji, czyli stężenia IgG we krwi i jest wyrażony w miesiącach. Wyłączając z żywienia produkt wywołujący reakcję, należy zastąpić go produktami pochodzącymi z różnorodnych grup żywnościowych, dostarczającymi takich samych wartości odżywczych i właściwości funkcjonalnych.

Skuteczność diety eliminacyjnej z w oparciu o test nietolerancji pokarmowej z udziałem IgG została udokumentowana we wspieraniu leczenia niefarmakologicznego wielu chorób przewlekłych m. in.:

  • otyłość
  • nieswoiste choroby zapalne jelita
  • zespół jelita nadwrażliwego
  • migrena
  • astma