Co warto wiedzieć o nietolerancji pokarmowej igg-zależnej?

Nietolerancja pokarmowa IgG-zależna

To reakcja o podłożu immunologicznym niezależna od przeciwciał IgE (alergii natychmiastowej). Mają one charakter opóźniony i pojawiają się godziny, a nawet dni po kontakcie z nietolerowanym pokarmem. W tym przypadku objawy mogą być również mniej specyficzne i wielonarządowe. Tak dzieje się w przypadku nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej (inaczej opóźnionej alergii pokarmowej), w której po kontakcie z nietolerowaną żywnością organizm zaczyna wytwarzać specyficzne pokarmowo IgG.

Patomechanizm nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej obejmuje zjawisko tworzenia się kompleksów immunologicznych składających się z białka pokarmowego i specyficznych pokarmowo IgG, które inicjują w organizmie przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu, który może być źródłem przewlekłych objawów.

Niektóre źródła wskazują, że na ten typ nietolerancji pokarmowej może cierpieć nawet 45% populacji Stanów Zjednoczonych i Europy. Tak wysoki procent pacjentów cierpiących na nietolerancje pokarmową może wynikać z faktu występowania wśród osób mieszkających w krajach wysokorozwiniętych zaburzeń przepuszczalności bariery jelitowej i mikrobioty jelitowej, które prawdopodobnie są główną przyczyną pojawienia się nietolerancji pokarmowej IgG-zależnej.